Ellen Margrethe Christensen (f. 1951)

Jeg blev læge i 1977 og blev speciallæge i psykiatri i 1985 og har siden 1995 været overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri. I 2004 blev jeg ansat på Rigshospitalet for at opbygge Kompetencecenter for Affektive Lidelser, som behandler patienter med bipolar (manio-depressiv) sygdom.

Jeg har både en omfattende psykoterapeutisk uddannelse og et vidtgående kendskab til medicinsk behandling af psykiske lidelser.

Gennem årene har jeg primært beskæftiget mig med affektive lidelser 
(depression og bipolar sygdom) og angstlidelser.

Den behandling, jeg tilbyder, er både medicinsk og psykoterapeutisk.